Kontakt: +48 95 781-70-85 - E-mail: klub@gotechnology.pl

W pracowni genetyki, która powstała w ramach Klubu Młodego Wynalazcy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym, prowadzone są zajęcia, podczas których uczniowie zdobywają praktyczną, jak również teoretyczną wiedzę z zakresu genetyki w znacznie szerszym zakresie niż wynika to z programu nauczania. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów na nowoczesnej aparaturze pozwalają na lepsze zrozumienie dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Metody oparte o badania genetyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach życia i gospodarki.

Laboratorium działa w oparciu o wysokiej klasy aparaty do badań DNA, m.in.:

  • Real Time PCR, wysokiej klasy aparat, który pozwala na przeprowadzanie reakcji PCR w czasie rzeczywistym, co odróżnia ją od klasycznej reakcji PCR, gdzie możliwa jest analiza wyłącznie etapu końcowego reakcji, po zakończonej amplifikacji. Dzięki metodzie Real Time PCR cała analiza jest stosunkowo szybka i pozwala wyeliminować etap szacowania produktu po zakończeniu reakcji;
  • Biorobot, jako stacja pipetująca, ułatwiająca pracę w przypadku analizy dużej ilości próbek;
  • Termocykler, który jest wykorzystywany w laboratoriach do przeprowadzania reakcji PCR, która polega na powielaniu łańcuchów DNA w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach;
  • Zestaw do elektroforezy, umożliwiający wizualizację kwasów nukleinowych i pozwalający na bezpośrednią ich identyfikację;
  • System dokumentacji żeli wyposażony w kamerę, dzięki któremu możliwa jest dokumentacja żeli po elektroforezie i analiza wyników w komputerze;
  • Komora do pracy czystej, dedykowana do PCR, która pozwala zminimalizować ryzyko kontaminacji materiału genetycznego;
  • Czytnik elisa, który jest podstawowym narzędziem stosowanym w laboratoriach do badań immunologicznych.

Urządzenia badawcze w pracowni genetyki Klubu Młodego Wynalazcy odpowiadają swoją klasą aparatom wykorzystywanym w profesjonalnych laboratoriach badawczych specjalizujących się w badaniu materiału genetycznego. Aparatura ta jest wykorzystana w przeprowadzaniu zajęć laboratoryjnych oraz prac badawczych z dziedziny biologii molekularnej. Pracowania genetyki dedykowana jest zarówno dla uczniów jak i studentów. Prowadzone zajęcia umożliwiają rozwijanie zainteresowań i zdolności manualnych, które są niezbędne w pracy w laboratorium. Zajęcia pozwolą uczniom na samodzielną pracę z materiałem genetycznym roślin, a nawet własnym, pobranym z wewnętrznej części policzka przy użyciu wymazówki. Uczestniczący w zajęciach przeprowadzą izolację DNA i „gołym” okiem będą mogli je obserwować w probówce, a następnie poprzez tradycyjną reakcję PCR i elektroforezę lub reakcję Real Time PCR przeprowadzą analizę uzyskanych wyników.

Wielu uczniów nie decyduje się na studiowanie kierunków ścisłych z powodu braku możliwości praktycznego sprawdzenia swoich zainteresowań. Klub Młodego Wynalazcy daje im taką możliwość i rezultatem tych zajęć może być zwiększenie popularności studiów technicznych, w tym biotechnologii, inżynierii genetycznej i pokrewnych kierunków. Praca z wysokiej jakości sprzętem umożliwia wzrost umiejętności posługiwania się skomplikowaną aparaturą znajdującą się w pracowniach biologii molekularnej, co z pewnością w przyszłości będzie miało pozytywny wpływ na przebieg studiów oraz dalszej pracy zawodowej.

Ponadto pracownia genetyki pozwoli studentom na odbywanie praktyk programowych. Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość pracy ze sprzętem, którego uczelnie nie posiadają w swoich pracowniach, co wpłynie na wzrost ich praktycznych umiejętności, które mają duże znaczenie w przyszłej pracy. W pracowni genetycznej studenci będą mieli także możliwość prowadzenia badań do prac dyplomowych, co często jest niemożliwe na uczelniach. Dodatkowo pracownia genetyki da młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która rozpoczyna swoją przygodę z genetyką (uczestnicy zawodów i olimpiad), możliwość prowadzenia własnych badań, rozwijając tym samym ich zainteresowania i jednocześnie kształtując podstawy przedsiębiorcze i innowacyjne spojrzenie na proces nauczania, co może być kluczowym elementem regionalnego systemu innowacji naszego województwa.

Metody oparte na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) są coraz częściej wykorzystywane i doceniane. Z pomocą reakcji PCR opracowano testy wykrywające obecność wirusów np. wirusa HIV, wirusa opryszczki, ludzkiego wirusa brodawczaka, który kojarzony jest z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka szyjki macicy. Również obecność wielu bakterii można wykryć za pomocą tej techniki. Najbardziej oczywistym zastosowaniem tej techniki jest diagnoza chorób genetycznych. Można dzięki niej diagnozować np. mukowiscydozę, pląsawicę Huntingtona. Znanych jest również wiele markerów pozwalających stwierdzić podwyższone ryzyko wielu schorzeń, w tym nowotworów czy chorób układu krążenia. Co więcej diagnostyka chorób genetycznych możliwa jest już w okresie ciąży, jest to możliwe gdyż da się namnożyć wybrany odcinek DNA korzystając jedynie z materiału pochodzącego z jednej komórki a pobranie jej z zarodka nie powoduje zakłóceń w jego rozwoju. Biologia molekularna jest szeroko stosowana w kryminalistyce przy określaniu sprawców przestępstw, a także przy identyfikowaniu ciał, kiedy inna identyfikacja jest już niemożliwa. Dodatkowo dzięki metodom PCR można sprawdzić czy żywność, którą spożywamy jest genetycznie modyfikowana czyli czy w swoim genomie posiada wbudowany gen lub nowy zestaw genów.

Metody PCR z biegiem czasu stają się coraz bardziej popularne i sukcesywnie zajmują miejsce konwencjonalnych metod badawczych ze względu na dużo krótszy czas uzyskania wyników. Dlatego takie ważne jest zaszczepianie w młodych ludziach tej wiedzy oraz chęci studiowania kierunków biologii molekularnej.