Contact: +48 95 781-70-85 - Email: klub@gotechnology.pl

Laboratorium to składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich  dotyczy dziedziny nauki jaką jest fizyka. Stanowiska badawcze, są wyposażone w profesjonalny sprzęt, jak  również przyrządy codziennego użytku. Dzięki takiemu wyposażeniu możliwe jest pokazanie w profesjonalny sposób, zjawisk fizycznych zachodzących w codziennym życiu. Młodzież w doświadczalny i praktyczny sposób, będzie mogła samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Na przykładzie przyrządów codziennego użytku dzieci i młodzież, dowiedzą się jak w prosty sposób można przeprowadzać ciekawe eksperymenty np. w domu. Zajęcia będą odbywają się w małych grupach, maksymalnie 16 osób, gdzie na pojedyncze stanowisko przypadać będą maksymalnie 2 – 4 osób.

Za pomocą wyposażenia możliwe jest zrealizowanie takich doświadczeń jak:

– Badanie fal na podstawie ruchu wody przy pomocy profesjonalnych kuwet do drgań;

– Pomiar prędkości światła z wykorzystaniem zestawów optycznych umożliwiających badanie podstawowych zjawisk z dziedziny optyki;

– Badanie fal elektromagnetycznych przy użyciu profesjonalnych mierników do badania rozkładu sił i pola magnetycznego wokół przedmiotów codziennego użytku;

– Badanie podstawowych zjawisk termodynamicznych;

– Badanie stałej grawitacji za pomocą wagi skręceń;

– Prezentowanie ruchu ciał z wykorzystaniem specjalnych torów powietrznych;

– Obserwowanie zjawisk fizycznych przy użyciu prostych przyrządów codziennego użytku, za pomocą których można stworzyć doświadczenia takie jak: poduszkowiec, elektryczny labirynt, silnik elektryczny, elektromagnes i wiele innych;

– Badanie zjawisk termowizyjnych za pomocą profesjonalnej kamery termowizyjnej, prezentowanie i objaśnianie podstaw termowizji oraz demonstrowanie rozkładu temperatur np. na ciele człowieka czy budynku.

 

Druga część laboratorium, dotyczy różnych form energii, w szczególności odnawialnych źródeł energii. Wyposażona jest między innymi w spójny system monitoringu i sterowania, w którego skład będą wchodzą źródła, takie jak: panele fotowoltaiczne, panele solarne oraz pompy ciepła. Wszystkie te źródła zlokalizowane są na terenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach i pełnią funkcję źródeł zasilania w energię elektryczną (ca. 150 kW) oraz cieplną (ca. 170 kW) budynków, w których jest umiejsciowiony Klub Młodego Wynalazcy. Pozwala to na kompleksowe przeprowadzenie monitoringu działania poszczególnych źródeł energii odnawialnych oraz odbiorników, w zależności od pory dnia/roku, jak i również określonych warunków pogodowych. Młodzież, może samodzielnie zapoznać się z rzeczywistym systemem energii odnawialnej, ze zróżnicowanymi źródłami, zbadać oraz testować skutki, również ekonomiczne, w zależności od zadanych przez siebie parametrów. Oprócz młodzieży, również przedsiębiorcy chcący zainwestować w innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki odnawialnej, mogą sprawdzić wpływ wielkości inwestycji w poszczególne źródła na rachunek ekonomiczny. Będzie to ważny aspekt, który może ułatwić decyzje dotyczącą inwestowania w innowacyjne rozwiązania z dziedziny ekologicznych źródeł energii.

Laboratorium, umożliwia również zaprezentowanie w doświadczalny sposób, zasad działania poszczególnych źródeł energii, takich jak: ogniwo paliwowe, ogniwo fotowoltaiczne i turbina wiatrowa. Młodzież może samodzielnie przeprowadzić doświadczenia w warunkach laboratoryjnych, na modelach doświadczalnych. Dzięki wyposażeniu w zestaw do demonstracji pomp ciepła, można zaprezentować, zasadę działania pomp ciepła oraz ich poszczególnych komponentów.

Głównym celem laboratorium Fizyki i Energii Odnawianej jest pokazanie dzieciom i młodzieży, że fizyka może być interesująca i fascynująca. Zajęcia, są prowadzone w formie umożliwiającej w jak najprostszy sposób zrozumienie praw i zjawisk fizycznych w łatwy i przyjazny sposób. Dają one również możliwość samodzielnego wykonania i przeprowadzenia wielu doświadczeń. Zajęcia prowadzone w ten sposób, uatrakcyjnią jakość kształcenia w naszym regionie. Pozwolą promować nauki ścisłe oraz zachęcić młodzież do wybierania kierunków nauk technicznych. W przyszłości umożliwi to również lepszy start w karierze zawodowej przyszłym absolwentom, a pracodawcom da gwarancje otrzymania wykfalifikowanej kadry.