Kontakt: +48 95 781-70-85 - E-mail: klub@gotechnology.pl

Uczestnictwo w zajęciach w laboratorium Elektroniki i Cybernetyki pozwala zrozumieć zagadnienia związane z budową układów elektronicznych oraz wykorzystaniem ich w konstruowaniu robotów, które towarzyszą nam na co dzień i usprawniają procesy produkcyjne. W związku z innowacjami procesowymi, wdrażanymi w przedsiębiorstwach, urządzenia wyposażone w zaawansowaną automatykę mają coraz większy udział w produkcji i usługach. Systemy wykorzystujące elektronikę i automatykę odgrywają także coraz większą rolę w życiu codziennym.

Zasadniczymi elementami wyposażenia stanowisk badawczych, będą między innymi:

– Roboty edukacyjne, umożliwiające samodzielne projektowanie, budowanie i programowanie pojedynczego robota;

– Konfigurowalne roboty przeznaczone do tworzenia rysunków na powierzchniach płaskich i elipsoidalnych;

– Plotery edukacyjne, umożliwiające samodzielne budowanie, montaż, oraz programowanie z wykorzystaniem zasad pracy maszyn sterowanych numerycznie;

– Drukarki 3D do samodzielnego montażu i programowania, umożliwiające zapoznanie się z podstawami projektowania CAD, tworzenie prototypów i elementów mechanicznych;

– Zestawy umożliwiające naukę podstaw elektroniki, bez użycia lutownicy z funkcją programowania mikrokontrolerów;

– Roboty edukacyjne, umożliwiające samodzielny montaż z wykorzystaniem lutownicy;

– Zestaw lutownic, umożliwiających naukę podstaw lutowania;

– Zestaw oscyloskopów wraz z generatorami funkcyjnymi, umożliwiającymi zapoznanie się z podstawami metodami pomiarowymi, przebiegów wielkości elektrycznych;

– Inne, skonstruowane przez prowadzących oraz uczestników zajęć.

Założeniem pracy laboratorium Elektroniki i Cybernetyki w Klubie Młodego Wynalazcy jest prowadzenie zajęć w sposób praktyczny, połączony z krótkim wstępem teoretycznym. Wyposażenie tego laboratorium daje możliwość przeprowadzania zajęć dla szerokiej grupy wiekowej. Począwszy od najmłodszych, dzieci będą mogły zapoznać się z podstawami elektroniki i cybernetyki poprzez tworzenie prostych animacji graficznych. Otwarte oprogramowanie typu „open source” daje możliwość rozwijania pozyskanej na zajęciach wiedzy również w domu. Kolejnym etapem nauki będzie zapoznanie się młodzieży z budową robotów oraz podstawami programowania mikrokontrolerów. Zajęcia będą prowadzone w grupach maksymalnie 2 osobowych. Pozwoli to na samodzielną prace jak również prace zespołową. Samodzielne konstruowanie, budowanie i programowanie robotów, będzie miało na celu zdobycie zdolności manualnych, jak również naukę logicznego myślenia. W przypadku dzieci młodszych, programowanie odbywać się będzie za pomocą systemów blokowych „puzzli”. Młodzież, chcąca rozwinąć swoje umiejętności i programować na wyższym poziomie, będzie mogła przejść z systemów blokowych na realny kod programistyczny.

Ponadto w laboratorium możliwe będzie zapoznanie się z techniką lutowania. Dzieci starsze, z pomocą specjalisty w dziedzinie elektroniki, mogą nauczyć się samodzielnego odlutowywania elementów elektronicznych ze zużytego sprzętu elektronicznego, a następnie stworzyć swój własny układ elektroniczny. Ma to dodatkowy walor ekologiczny. Dzieci i młodzież będą mogły się przekonać o możliwości powtórnego wykorzystania elektro-odpadów.

Wyposażenie laboratorium, pozwala również na zapoznanie się młodzieży z różnymi technikami pomiarowymi, poprzez zastosowanie wysokiej klasy oscyloskopów i mierników. Dzięki nim możliwe jest zaprezentowanie oraz samodzielne pomiary różnych wielkości i przebiegów elektrycznych. Sprzęt pomiarowy wykorzystywany w Klubie Młodego Wynalazcy jest podobnej klasy jak urządzenia stosowane w przedsiębiorstwach.