Kontakt: +48 95 781-70-85 - E-mail: klub@gotechnology.pl

Doświadczenia wykonywane w laboratorium:

Czy to ciecz czy ciało stałe?

– wykonanie tzw. „płynu nienewtonowskiego”, uzyskiwanego poprzez zmieszanie odpowiednich proporcji dwóch neutralnych substancji. W zależności od naprężeń stycznych i od szybkości ścinania wykazuje on naprzemiennie właściwości ciała stałego i cieczy.

„Magiczny” balon

– napompowanie balonu przy pomocy CO2 powstałego w wyniku reakcji chemicznej.

Lawa lampa

– wykonanie reakcji, której efekt przypomina tzw. „lawa lampę”.

Rozdzielanie barwników za pomocą kredek i słoików

– chromatograficzne rozdzielanie barwników.

Kto kapustą zbada gdzie kwas a gdzie zasada?

– badanie pH roztworów wodnych.

Erupcja kontrolowana – wulkaniczna super piana

– skonstruowanie mini wulkanu oraz wykonanie efektownej erupcji.

Pomysłowy „papierek lakmusowy”

– przygotowanie „papierków lakmusowych” z papieru i kurkumy.

Pasta dla „słonia”

– efektowna reakcja egzotermiczna.

Wykrywanie cukrów

– doświadczalne wykrywanie cukrów pochodzenia roślinnego.

„Owocowy” prąd

– utworzenie prostego obwodu elektrycznego, zasilanego energią, której źródłem są ogniwa z owoców lub warzyw oraz ogniwa z „super taniego” elektrolitu.

„Magicznie” pole elektromagnetyczne

– wytworzenie i badanie właściwości pola magnetycznego i elektromagnetycznego.

Sprawdź „elektryku” co płynie w przewodniku

– zbudowanie i omówione zasad działania prostych obwodów elektrycznych.