Kontakt: +48 95 781-70-85 - E-mail: klub@gotechnology.pl

Laboratorium biologiczno-chemiczne należące do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego to miejsce, w którym nauka przedmiotów ścisłych przyjmuje zupełnie niekonwencjonalną formę. Działalność Klubu Młodego Wynalazcy daje możliwość uczniom wszystkich szczebli edukacyjnych na udział w zajęciach biologiczno-chemicznych, których tematyka ściśle współgra z wymaganiami określonymi w programach nauczania. Samodzielne przeprowadzanie doświadczeń przez uczestników zajęć ułatwia im zrozumienie nabywanej w szkolnych ławkach teorii oraz pozwala na rozwijanie zdolności manualnych. Jest to możliwe dzięki profesjonalnie wyposażonemu laboratorium oraz szerokiej bazie eksperymentów, dostosowanych do wieku i zainteresowań młodych wynalazców, przeprowadzanych przy udziale wykwalifikowanych specjalistów, będących pracownikami akredytowanego laboratorium fizyko-chemicznego.

Uczestnictwo w zajęciach w laboratorium biologiczno-chemicznym umożliwi zapoznanie się z reakcjami chemicznymi oraz metodami badań, wykorzystywanymi w wielu procesach przemysłowych, rolnictwie oraz życiu codziennym. Uczniowie mogą samodzielnie przeprowadzić próbę lustra srebrowego (próba Tollensa), stosowaną do produkcji bombek choinkowych, a także reakcje wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym (otrzymywanie mydła, emulsji, estrów, kremów). Zapoznają się również z metodami analizy ilościowej oraz jakościowej (miareczkowanie, chromatografia), które mają zastosowanie w profesjonalnych laboratoriach m.in. do badania stężenia kationów i anionów w wodach, ściekach i odciekach. Wykorzystując odpowiednie odczynniki, mogą także wykryć obecność skrobi i glukozy w produktach spożywczych. Poznają test skrobiowy, który pozwala określić stan dojrzałości jabłek oraz innych owoców. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi zrozumienie roli pH w rolnictwie, przemyśle, medycynie, farmacji oraz w życiu codziennym. Uczniowie, stosując różne metody badawcze, samodzielnie zbadają pH gleby, odczynników chemicznych oraz produktów spożywczych.

Prowadzenie zajęć przez osoby, które na co dzień zajmują się badaniami w dziedzinie chemii i biologii stanowi dodatkową wartość dla uczestników. Tematyka zajęć jest wzbogacana o elementy spotykane w bieżącej pracy laboratoriów badawczych.

Pracownie biologiczno-chemiczna wyposażona jest w profesjonalny sprzęt badawczy i pomocniczy oraz sprzęt multimedialny, a także zestaw mebli laboratoryjnych spełniających wszelkie normy bezpieczeństwa. Należą do nich m.in.: dygestorium tradycyjne i demonstracyjne, mikroskopy optyczne oraz pipety automatyczne. Wykorzystując okrągłe dygestorium demonstracyjne dzieciom i młodzieży prezentowane są efektowne eksperymenty chemiczne z elementami pirotechniki. Po pokazie uczestnicy zajęć wykonają własne doświadczenia używając odczynników chemicznych i sprzętu wykorzystywanego w specjalistycznych laboratoriach. Do najmłodszych z nich skierowane są nieskomplikowane eksperymenty, uwzględniające niezwykle istotną w ich edukacji stymulację polisensoryczną, na starszych zaś czekają złożone zadania do wykonania.

Laboratoria biologiczno–chemiczne podzielone są na dwa pomieszczenia – laboratorium duże i laboratorium małe, w którym jednocześnie mogą odbywać się zajęcia dla 48 uczestników. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach całodniowych (6 godzin lekcyjnych), kilkudniowych jak również takich, podczas których realizowane są trzy wybrane doświadczenia. Zadania najczęściej wykonywane są w dwuosobowych grupach.

Wszystkie działania podejmowane w laboratorium są przemyślane i celowe. Mają za zadanie zainspirować uczestników do odkrywania świata pełnego biologiczno-chemicznych zagadek i dzięki ekscytującym doświadczeniom, które mogą samodzielnie wykonywać, rozwijać w nich nowe zainteresowania oraz umiejętności. Dążą do zwiększania zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi wśród młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby mogły już we wczesnym etapie swojej drogi edukacyjnej kierować nią tak, by dotrzeć w przyszłości na kierunki inżynieryjne. Zmierzają ku temu by wypromować wśród najmłodszych postawę innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości. Podniesienie poziomu zrozumienia zjawisk i przyswajanej wiedzy z chemii i biologii, którą uczniowie nabywają w szkołach, a także rozwijanie zdolności manualnych i posługiwania się specjalistyczną, skomplikowaną aparaturą oraz sprzętem znajdującym się w laboratorium biologiczno-chemicznym, pod okiem doświadczonych specjalistów i naukowców, przyczyni się do wzrostu wyżej wymienionych cech. Pozwoli to na zbudowanie w przyszłości zaplecza kadrowego, które będzie w stanie opracowywać nieszablonowe rozwiązania dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, podnosząc innowacyjność regionu.